Advokatska kancelarija Janjić, Opsenica i partneri Beograd

– J&O Law –

Advokatski konsalting i usluge

Advokatska kancelarija Slavica Janjić pruža svojim klijentima (pravnim i fizičkim licima) pravnu pomoć i stručne savete u vezi svih pravnih pitanja. Celovito i kompleksno tumačenje zakona, iznalaženje najboljeg pravnog rešenja, uz prikupljanje i izradu potrebne dokumentacije, zastupanje pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonskom potrebom čini sastavni deo naše advokatske ekspertize.

Advokatska praksa

Dugogodišnje iskustvo u segmentu koji se odnosi na pravna pitanja i pravne radnje iz oblasti sudstva, privrede i građanstva čini Advokatsku kancelariju Slavica Janjić pouzdanim partnerom u rešavanju problema iz oblasti svih pravnih disciplina. U skladu sa novim zakonom o načinu rešavanja sporova putem posrednika, advoktska praksa je obogaćena i uslugama posredovanja (rešavanje sukoba i sporova mirnim putem).

Sve što radimo je u cilju vašeg interesa i pozitivnog rešenja postupka.

Cilj Advokatske kancelarije Slavica Janjić je da uskladi svoju poslovnu strategiju, specijalističke oblasti rada i detaljno se informiše o klijentima i njihovim pravnim pitanjima, kako bi u kontaktima sa njima zadovoljila njihove pravne potrebe i pomogla im u ostvarivanju njihovog pravnog interesa.

Ciljna grupa
 • pravna lica
 • fzička lica u upravnom postupku
 • poreski obveznici
 • zaposleni (radno pravo)
 • osumnjičeni, optuženi, osuđeni
 • poverilac naknade (oštećeno lice)
Naša specijalnost
 • poresko pravo
 • naknada štete kod medicinskog prava
 • upravni postupak i upravni spor
 • posredovanje (medijacija)
 • trgovinsko i privredno pravo
 • pravo u oblasti finansija
 • poreska pitanja i odgovori
 • pitanja i rešenja iz oblasti rada privrednih subjekata
 • izrada svih vrsta ugovora i prateće dokumentacije
 • građansko i porodično pravo
 • sva imovinska pitanja
 • zastupanje pred sudovima, nadležnim organima i institucijama
 • rešavanje pitanja radnih sporova
 • naplata štete po svim osnovama
 • pravne radnje vezane za pribavljanje predviđenih dozvola za nepokretnosti,
 • izrada sve neophodne dokumentacije i zastupanje pred nadležnim organima prilikom kupoprodaje nepokretnosti,
 • zastupanje pred javnim beležnicima u Republici Srbiji, kao i izrada svih isprava za overu.

Svi zakonski okviri i rešenja na jednom mestu

Advokatski konsalting Vam obezbeđuje pouzdane odgovore na pitanja iz svih pravnih oblasti. Nadalje, obezbeđujemo pribavljanje sve potrebne dokumentacije u cilju rešavanja Vašeg pravnog problema, izradu prateće dokumentacije u cilju zastupanja, usklađivanja sa zakonom ili omogućavanja nesmetanih privrednih aktivnosti vaše kompanije, usaglašavanje sa zakonskim i statutarnim izmenama, kao i izradu internih pravilnika i zakonskih akata. Pravna regulativa koja se odnosi na građanska prava, porodično pravo, kao i zakon o radu, imovinska pitanja ili saradnju sa lokalnom samoupravom su takođe oblasti rada Advokatske kancelarije. Advokatska kancelarija Vam omogućava, svojim stručnim uslugama, i upravljanje nepokretnostima od početka izgradnje do njene konačne realizacije, uz pribavljanje i izradu zakonom predviđene dokumentacije, kao i sve pravne poslove vezane za promenu statusa prava svojine nad nepokretnošću, kako pred nadležnim organima, tako i pred javnim beležnicima

Posredovanje (medijacija)

Posredovanje ili medijacija je postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika (medijatora), koji stranama pomaže da postignu sporazum. Posredovanje tj. medijacija se primenjuje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, u imovinskopravnim sporovima, u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu imovinskopravnog zahteva i zahteva za naknadu štete, kao i u radnim sporovima. Strane mogu pokrenuti postupak posredovanja tj. medijacije pre ili nakon pokrenutog sudskog postupka, a sporazum sklopljen postupkom posredovanja je priznat od strane suda. Advokat Slavica Janjić je posrednik (medijator) upisan u Registar posrednika Ministarstva pravde i time je stekla status medijatora (posrednika), specijalizovanog za rešavanje spornih pitanja mirnim putem.

Rešite spor mirnim putem

Oblasti pravne prakse naše kancelarije

Naknada štete

- usluge -

Radno pravo

- usluge -

Poresko pravo

- usluge -

Građansko pravo

- usluge -

Krivično i prekršajno pravo

- usluge -

Ustavno pravo i pravo finansija

- usluge -

Trgovinsko i privredno pravo

- usluge -

Upravno pravo

- usluge -

Prednosti naše kancelarije

Zašto da izaberete baš nas?
Stručnost

Konstantna edukacija i usavršavanje je usmereno na očuvanje stručnosti i profesionalizma.

Iskustvo

Preko 20 godina radnog iskustva u oblasti prava je temelj pravne ekspertize koju nudimo klijentima.

Efikasnost

Postizanja najboljeg rešenja u najkraćem mogućem roku je osnov rada Advokatske kancelarije.

"Da nema loših ljudi, ne bi bilo dobrih pravnika."

Charles Dickens

"Svi se pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni."

Ciceron

"Zakon mora izražavati opšte težnje, on mora promovisati korist svih, on mora odgovarati kucaju srca jedne nacije."

Giuseppe Mazzini

"Raniji u vremenu – jači u pravu."

Latinska izreka