Vesti
14 oktobra, 2020

Prestanak roditeljskog prava

Kada roditeljsko pravo prestaje jasno je definisano Porodičnim zakonom. Prema njemu, roditeljsko pravo prestaje: kada…