Skip to main content

Porodično pravo je skup pravnih normi kojima se regulišu i uređuju odnosi u porodici, kao odnosi porodice i društva. Porodično pravo, regulisano Porodičnim zakonom, naglašava da porodica uživa posebnu zaštitu države, te da svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života.

U domaćem zakonodavstvu porodično pravo je

uređeno i regulisano Porodičnim zakonom.

Porodični zakon uređuju pitanja ko što su: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima, lično ime.

Brak, kao važan deo porodičnog prava, se određuje kao zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Porodičnim zakonom je regulisan način razvoda braka. Razvod braka može biti sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi.

U slučaju razvoda braka sporazumom, advokat za porodično pravo pruža pravnu pomoći vezanu za sam postupak sporazumnog razvoda braka, kao i sva ostala pitanja koja proističu iz prekida zajednice života supružnika. Advokat za porodično pravo pruža pravne usluge vezane za sastavljanje sporazuma za razvod braka. Kako se u ovom slučaju supružnici sporazumevaju o svim važnim pitanjima prestanka njihove zajednice života, advokat za razvod braka navodi sve bitne elemente sporazuma o razvodu braka – pitanja starateljstva nad maloletnom decom, kao i podelu zajedničke imovine.

Angažovanjem advokata za razvod braka, rešavaju se sledeća pravna pitanja, koja su vezana za razvod braka po tužbi: zastupanje supružnika koji je podneo zahtev za razvod braka po tužbi pred sudom, vršenje roditeljskog prava razvedenih supružnika, deoba bračne imovine nakon prekida bračne zajednice, utvrđivanje i naplate alimentacije, zakonska izdržavanja i poveravanje dece na staranje, kao i sva ostala pravna pitanja, u skladu sa Porodičnim zakonom, koja se odnose na pitanja razvoda braka po tužbi.

U skladu sa odredbama Porodičnog zakona, advokat za porodično pravo, se bavi pravnim poslovima koja se odnose na porodična pitanja i sve sporove vezane za njih, zaštitom prava deteta kroz zakonom dozvoljene pravne radnje, kao i svim drugim porodično-pravnim poslovima. Advokat za porodično pravo se bavi svim pravnim poslovima iz oblasti porodičnog prava i dečijih prava. Advokat za porodično pravo se posebno fokusira na poslove nadzora nad vršenjem roditeljskog prava gledajući sledeće aspekte prava deteta: starateljstvo, nasilje u porodici, upravljanje imovinom deteta i posredovanje u porodičnim odnosima.

Advokat za porodično pravo pruža pravne usluge iz oblasti porodičnog prava koje se odnose na zastupanje deteta pred sudom u cilju zaštite najboljeg interesa deteta ukoliko su narušeni odnosi između deteta i roditelja, dolazi do zanemarivanja deteta ili je prisutno porodično nasilje. U tom slučaju advokat za porodično pravo podnosi tužbu radi zaštite najboljeg interesa deteta, a dužnost suda je da takvu tužbu razmatra po hitnom postupku. Advokat za porodično pravo tokom tužbenog postupka pribavlja sve dokaze, kako bi se tokom postupka omogućilo donošenje sudske odluke radi zaštite najboljeg interesa deteta. Advokat za porodično pravo će predložiti dokazivanje putem: uviđaja, isprave, iskaza svedoka i parničnih stranaka, kao i na osnovu ekspertskog mišljenja (veštačenja). Advokat za porodično pravo će na najbolji način omogućiti i sprovođenje sudske odluke.

Ukoliko se razmatra sudsko pitanja načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece, advokat za porodično pravo će postupati tako da se osigura interes maloletnog deteta da održava odnose i sa roditeljem sa kojim ne živi, kao što njegov najbolji interes jeste i da ga izdržavaju roditelji, pri čemu ti interesi deteta ne smeju biti uslovljavani jedan drugim.

Advokat za porodično pravo pruža pravnu pomoć u vezi porodičnih i pravnih pitanja kao što su usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo. Advokat za porodično pravo može preduzeti sve potrebne pravne radnje kako pred sudom, tako i pred svim drugim relevantnim organima, koji donose odluku o vršenju hraniteljstva ili starateljstva nad detetom. Advokat za porodično pravo, u postupku podnošenja zahteva za usvajanje deteta pribavlja svu neophodnu dokumentaciju kojom se potvrđuje sposobnost roditelja za vršenje roditeljskog prava nad usvojenim detetom.