Skip to main content

Osudom na činidbu, kondemnatornom tužbom, tužilac od suda zahteva da tuženom naloži određeno ponašanje, osudu na određeno činjenje ili nečinjenje – preduzimanje radnje (davanje i činjenje), propuštanje radnje (nečinjenje) ili trpljenje radnje.

Kondemnatorna tužba ili tužba za osudu na činidbu je vrsta tužbe,

koja je najčešća u pravnom životu i predstavlja, bar se time opravdava od strane tužioca,

odgovor na određeni vid povrede subjektivnog prava.

Kod ove vrste tužbe postojanje pravnog interesa pretpostavlja se iz dva razloga. Prvo, tužilac nije ovlašćen da sopstvenim aktima uspostavi povređeno pravo jer postoji zabrana samopomoći. Drugo u slučaju usvajanja tužbenog zahteva ova stranka može da očekuje određenu korist koju nije u stanju da ostvari sama, bez pomoći države. Izuzetak je tužba u mandatnom postupku (platni nalog). Ovde se zahteva dokazivanje pravnog interesa jer se pod istim uslovima može pokrenuti izvršni postupak.

Tužba, kojom se zahteva da sud tuženog primora da odgovori svojoj obavezi, podrazumeva i činidbu koja se sastoji u uzdržavanju, trpljenju, nečinjenju ili propuštanju.

Kondemnatorna tužba ili tužba za osudu na činidbu može biti:
– tužba za osudu na buduću činidbu,
– tužba za osudu na propuštanje.

Kondemnatorna tužba ili tužba za osudu na činidbu je odgovor na određeni vid povrede subjektivnog prava tužioca, gde se pretpostavlja da postoji određeni pravni interes iz sledećih razloga:
– tužilac nije ovlašćen da sopstvenim aktima uspostavi povređeno pravo (prisutna je zabrana samopomoći),
– ukoliko se usvoji tužbeni zahtev tužilac može da očekuje određenu korist koju nije u stanju da ostvari sopstvenim aktima.

Primeri kondemnatorne tužbe ili tužbe za osudu na činidbu bi bili:
– tužbe zbog smetanja ili oduzimanja državine ili svojine,
– tužbe kojima se traži isplata duga,
– tužbe kojima se nalaže priznanje punovažnosti testamenta,
– tužba kojima se nalaže da tuženi prizna pravo službenosti prolaza,
– tužba kojom se nalaže tuženom da prizna pravo na uknjižbu prava svojine drugog lica u javne knjige,
– tužba kojom se nalaže tuženom da se uzdrži od zidanja objekta koji ugrožava tužioca i mnoge druge tužbe iz ove oblasti,
– tužba za izvršenje ugovora i mnoge druge.

Kod podnošenja kondemnatorne tužbe ili tužbe za osudu na činidbu potrebno je angažovati advokata za ugovore ili advokata za stvarno pravo odnosno advokata za obligacije, zavisno od vida povrede subjektivnog prava tužioca. Advokat za ugovore ili advokat za stvarno pravo odnosno advokat za obligacije će sačiniti tužbu u skladu sa svim važećim zakonskim normama, zastupati stranku pred nadležnim organima i postupati u najboljem interesu stranke u cilju ostvarenja njenog prava u pogledu podnete kondemnatorne tužbe ili tužbe za osudu na činidbu.