Skip to main content

Porodično pravo je grana prava koja reguliše odnose unutar porodice sa ciljem da osigura zaštitu za sve članove porodice, regulišući njihove međusobne odnose i obaveze. Porodično pravo varira od zemlje do zemlje, jer su porodični odnosi često ukorenjeni ne samo u zakonodavstvu neke države, već i u njenoj kulturi i tradiciji.

Porodično pravo u Srbiji je regulisano Porodičnim zakonom.

Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Određivanje pojedinih pravnih kategorija, u skladu sa Porodičnim zakonom i porodičnim pravom u Srbiji:

  1. Brak – može biti zaključen samo između muškarca i žene, u skladu sa zakonom, a raskida razvodom (sklapanje braka nije dozvoljeno među srodnicima).
  2. Razvod braka – pravni postupak razvoda braka je okončanje braka među supružnicima u vidu sporazuma za razvod braka ili kao tužba za razvod braka sporazumno ili u vidu razvoda braka pri čemu razlozi za razvod braka mogu biti nepomirljive razlike između supružnika, nečije ponašanje koje ozbiljno ugrožava bračnu zajednicu, duži period razdvojenosti, nasilje u porodici i drugo.
  3. Starateljstvo nad decom – jedno od najvažnijih aspekta kod razvoda braka je regulisanje starateljstva nad decom, pri čemu sud donosi konačnu odluku o starateljstvu i određuje kod koga će deca živeti i ko će biti odgovoran za njihovo izdržavanje.
  4. Nasleđivanje i podela imovine – pitanja koja su zakonski regulisana i daju mogućnost rešavanja prenosa imovine bližim članovima porodice nakon smrti člana porodice (deca, supružnici, uobičajeno putem testamenta), kao i raspodele imovine među supružnicima kod postupka razvoda braka.
  5. Porodično nasilje – uključuje sve pravne i zakonske norme kojima se štite žrtve porodičnog nasilja i pružaju mehanizme zaštite, posebno najosetljivije kategorije (deca) u vidu izabrane prilaska i pružanje podrške žrtvama porodičnog nasilja.
  6. Usvojenje – postupak koji je zakonom regulisan, počev od procedure usvajanja, pa preko prava i obaveze usvojitelja i usvojenika.

Sve pravne savete u vezi porodice i porodičnih pitanja, na stručan i sveobuhvatan način pruža advokat za porodično pravo. Advokat za porodično pravo pruža pravnu podršku tokom procesa razvoda braka, uključujući sastavljanje sporazuma, vršenju pregovora o podeli imovine, alimentaciji, starateljstvu nad decom. Advokat za porodično pravo se bavi pravnim poslovima vezanim za vršenje zajedničkog ili samostalnog starateljstva nad decom, postupcima za utvrđivanje načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece, kao i vraćanja starateljstva nad detetom. Advokat za porodično pravo pruža sve neophodne pravne savete i usluge koje su od značaja za utvrđivanje ili osporavanje očinstva i postupke u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Advokat za porodično pravo mogu zastupati klijente u postupcima utvrđivanja i promeni visine alimentacije, kao i u slučajevima naplate neplaćene alimentacije. Vezano za nasleđivanje imovine i podelu imovine, advokat za porodično pravo pruža pravnu pomoć u vezi pitanja nasleđivanja, testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i sva ostala pitanja koja se odnose na imovinu u okviru porodičnih odnosa. Potrebnu pravnu pomoć i pravnu podršku u slučajevima prisutnog porodičnog nasilja, pruža advokat za porodično pravo, uključujući podnošenje zahteva za zaštitu od nasilja i dobijanje zabrana pristupa.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža širok spektar pravnih usluga iz oblasti porodično pravo, oslanjajući se na bogato iskustvo u ovoj pravnoj oblasti, kao i stručnost svojih advokata. Pravne usluge kancelarije obuhvataju rešavanje pitanja kao što su: porodični odnosi, brak, razvod, starateljstvo nad decom, alimentacija, nasleđivanje i sve ostalo vezano za konkretan slučaj klijenta.