Skip to main content

Razvod braka je pravni postupak koji se koristi kada supružnici žele da okončaju svoj brak. Postupak razvoda braka je, u domaćem zakonodavstvu, uređen Porodičnim zakonom.

Porodični zakon razlikuje dva oblika raskida bračne zajednice supružnika:

  1. sporazumni razvod braka,
  2. razvod braka po tužbi.

Sporazumni razvod braka je takav razvod braka gde postoji saglasnost supružnika da brak okončaju i zajednički postignu dogovore (sporazume) o svim relevantnim pitanjima, kao što su podela imovine, starateljstvo nad decom, alimentacija. Sporazumni razvod braka podrazumeva da su supružnici sklopili sporazum o razvodu braka, sporazum o vršenju roditeljskog staranja i sporazum o raspodeli imovine. Naredni korak za sporazumni razvod braka je podnošenje zajedničkog zahteva za razvod braka pred sudom, gde se proverava da li je predviđenim sporazumima zaštićen najbolji interes deteta i da li su ispunjeni ostali uslovi, nakon čega se i sudskim putem brak okončava. Sporazumi razvod braka je jednostavniji, brži, manje stresan i jeftiniji od drugog oblika razvoda braka – razvod braka po tužbi.

Razvod braka po tužbi postoji kada supružnici nisu uspeli da se dogovore oko svih pitanja važnih za razvod braka sporazumnim putem. Razvod braka po tužbi je takav vid razvoda braka gde jedan supružnik podnese tužbu za razvod braka sudu bez saglasnosti drugog supružnika, u kojoj navodi razloge za razvod braka. Drugi supružnik, u postupku za razvod braka po tužbi, ima pravo da odgovori na tužbu. U sudskom postupku za razvod braka po tužbi, sud razmatra pitanja kao što su: najbolji interes deteta, alimentacija, starateljstvo, podela zajedničke imovine. U sudskom postupku mogu biti angažovane i određene institucije, koje daju svoje mišljenje povodom razvoda braka odnosno okolnosti vezane za dete i roditelje (Socijalna služba). Razvod braka po tužbi se okončava sudskim rešenjem, koje sadrži konačne odluke vezane za sva pitanja koje je sud razmatrao.

Bilo da se radi o postupku za sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi, izdvajaju se zajednički pravni koraci, koji obuhvataju:

  1. postupak razvoda – započinje podnošenjem zahteva za razvod braka sudu od strane jednog ili oba supružnika, sa navedenim razlozima za razvod braka,
  2. sudski postupak za razvod braka – sud zakazuje ročište na kom razmatra predloge supružnika i donosi konačnu odluku razvodu braka i načinom rešavanja svih važnih pitanja,
  3. starateljstvo nad decom – jedno od ključnih pitanja, te sud uzima u obzir najbolji interes kao najvažnije pitanje prilikom donošenja odluke o starateljstvu nad decom,
  4. podela imovine supružnika – u postupku razvoda (i sporazumni razvod braka i razvod braka po tužbi) sud razmatra pitanje podela zajedničke imovine supružnika, koja može biti podeljena na osnovu sporazuma o podeli zajedničke imovine supružnika ili odlukom suda kada je reč o postupku za razvod braka po tužbi.
  5. izuzeci i posebni slučajevi – postoje u određenim slučajevima, kao što su međunarodni brakovi.

Zbog osetljivosti, složenosti i formalnosti postupka za razvod braka, poželjno je angažovati advokata za razvod braka. Advokat za razvod braka će upoznati supružnike sa najboljim zakonskim mogućnostima i aktivno učestvovati u svakoj formi razvoda braka (sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi). Advokat za razvod braka pruža pravne usluge vezane za sastavljanje sporazuma za razvod braka. Advokat za razvod braka pokreće brakorazvodnu tužbu i zastupa supružnike pred sudom. Advokat za razvod braka takođe kontaktira sa svim institucijama tokom sudskog postupka za razvod braka, kako bi se ostvarila zaštita najboljeg interesa za dete. Advokat za razvod braka pokreće i sva pravna pitanja vezana za pravo izdržavanja (utvrđivanje i isplatu) alimentacije u situacijama kada to zakon dozvoljava. Razvod braka sa stranim državljaninom, kao posebno kompleksna pravna situacija, može zahtevati angažovanje stručnog lica – advokat za razvod braka.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd, kao stručni tim iz oblasti porodičnog prava i razvoda braka, pružaju pravnu pomoć vezanu za sam postupak razvoda braka, kao i sva ostala pitanja koja proističu iz prekida zajednice života supružnika.