Skip to main content

Ugovorno pravo je oblast prava koja je široko rasprostranjena. Ugovorno pravo počiva na ugovoru, kao pravnom odnosu koji nastaje putem razmene saglasnih izjava volja lica kojih se tiče.

Da bi ugovor bio moguć neophodno je da se ispune opšti uslovi, koji se odnose na: poslovnu sposobnost ugovornika, saglasnost volja, predmet ugovora, osnova ugovora i forme ugovora.

Kako bi svi uslovi bili pravnovaljani, poželjno je da ugovor sačini advokat za ugovorno pravo (advokat za ugovore).

Usluge koje pruža advokat za ugovorno pravo (advokat za ugovore) obuhvataju:
• sačinjavanje svih vrsta predugovora i ugovora na osnovu Zakona o obligacionim odnosima,
• sastavljanje svih pravnih akata za obezbeđenja ugovora, potom aneksa ugovora, ali i vođenje pregovora između ugovornih strana,
• pružanje saveta pre sastavljanja ugovora i pratećih dokumenta,
• praćenje ugovornih obaveza i rešavanje pravnih pitanja koja mogu da nastanu tokom trajanja ugovora.

Ugovori su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima i najprisutniji su u:
– privrednom pravu,
– poslovima prometa nekretnina (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o deobi, ugovor o razmeni nepokretnosti),
– porodičnom pravu (bračni ugovor, ugovor o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom),
– ugovori iz oblasti naslednog prava (ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o doživotnom izdržavanju u korist trećeg lica i ugovor o raspodeli imovine za života).

U srpskom pravu su zabranjeni odnosno ništavni ugovor o nasleđivanju i ugovor o budućem nasledstvu ili isporuci.