Vesti
02 decembra, 2020

Šta je zaostavština

U skladu sa Zakonom o nasleđivanju, zaostavština predstavlja sva nasleđivanju podobna prava, koja su ostaviocu…
Vesti
30 novembra, 2020

Razvod braka

Razvod braka je prekid zakonom uređene, na bazi ravnopravnosti zasnovane, zajednice života žene i muškarca,…
Vesti
27 novembra, 2020

Advokat za nekretnine

Zakonom o prometu nepokretnosti (Zakon o prometu nekretnina) je regulisan promet nepokretnosti i definisan kao…
Vesti
25 novembra, 2020

Zaštita privatne svojine

Pravo privatne svojine titularu svojine omogućava najpotpunije raspolaganje nekom stvari. Karakteristike prava privatne svojine su:…
Vesti
20 novembra, 2020

Državina

Državina je faktička vlast na stvari i predstavlja pravno relevantni odnos ili pravno stanje za…
Vesti
18 novembra, 2020

Pravo svojine

Pravo svojine je stvarno pravo (lat. dominium, proprietas) i određuje se kao najviša pravna i…