Troškovi ostavinskog postupka
Vesti
oktobar 19, 2020

Zajednička imovina supružnika

Supružnici mogu imati zajedničku imovinu. Zajedničkom imovinom se naziva sva ona imovina supružnika koju su…
Čitaj više
Hraniteljstvo
Vesti
oktobar 16, 2020

Pojam hraniteljstva, zasnivanje, dejstva hraniteljstva i prestanak hraniteljstva

Hraniteljstvo se definiše kao odnos između deteta (hranjenika) i odrasle osobe koja se o njemu…
Čitaj više
građansko pravo
Vesti
oktobar 14, 2020

Prestanak roditeljskog prava

Kada roditeljsko pravo prestaje jasno je definisano Porodičnim zakonom. Prema njemu, roditeljsko pravo prestaje: kada…
Čitaj više
advokat-za-porodicno-pravo
Vesti
oktobar 12, 2020

Delimično lišenje roditeljskog prava

Shodno Porodičnom zakonu, roditelj može biti, pored potpunog lišenja vršenja roditeljskog prava, i delimično lišen…
Čitaj više
porodicni-zakon
Vesti
oktobar 09, 2020

Postupak produženja roditeljskog prava

Prema odredbama Porodičnog zakona, roditeljsko pravo se u određenim okolnostima može produžiti. Roditeljsko pravo se…
Čitaj više
Potpuno lišenje roditeljskog prava
Vesti
oktobar 07, 2020

Potpuno lišenje roditeljskog prava

Porodičnim zakonom je precizno definisano šta se smatra roditeljskim pravom: “Roditeljsko pravo izvedeno je iz…
Čitaj više
testament-pravni-posao mortis causa
Vesti
oktobar 05, 2020

Nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Centar za socijalni rad vrši poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva u skladu sa…
Čitaj više
Prava deteta
Vesti
oktobar 02, 2020

Prava deteta i porodični sporovi

Prava deteta prvenstveno su zajemčena Ustavom republike Srbije. Kada se radi o pravima deteta u…
Čitaj više
nuzni-deo
Vesti
septembar 30, 2020

Postupak vršenja i/ili lišenja roditeljskog prava

U vršenju svojih roditeljskog prava, roditelji mogu imati maju određena ograničenja. To se odnosi na…
Čitaj više
advokat-za-ostavinu
Vesti
septembar 28, 2020

Nasilje u porodici u sudskoj praksi i praksi centara za socijalni rad

Nasilje u porodici je definisano kao ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno…
Čitaj više