Skip to main content

Oblasti pravne prakse kojima se advokatska kancelarija bavi

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, Beograd ima dugogodišnje iskustvo u bavljenju poslova zastupanja i konsaltinga u svim pravnim oblastima: građansko pravo, krivično pravo, trgovinsko i privredno pravo, radno pravo, ustavno pravo, pravo iz oblasti finansija, upravno pravo i poresko pravo. U okviru pomenutih pravnih oblasti vrši se zastupanje fizičkih i pravnih lica (domaćih i stranih) pred svim organima, koji se vezuju za datu pravnu oblast, kao i stručno pravno savetovanje vezano za: imovinu fizičkih i pravnih lica, nasleđivanje, zaštitu prava intelektualne svojine, status i promene kod privrednih subjekata i obligacionih odnosa, izrada svih vrsta ugovora, naknada štete po svim osnovama (materijalne i nematerijalne), utvrđivanja krivične odgovornosti, izvore bespovratnog finansiranja privrednih subjekata, praćenje svih izvora finansiranja na teritoriji Republike Srbije, pitanja ljudskih sloboda i prava i odnosa sa državnom upravom.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, Beograd je posebnu pažnju posvetila dvema oblastima: poreskom pravu i naknadi štete nastale na relaciji pacijent – lekar (medicinsko pravo), kao svojim specijalističkim oblastima rada i delovanja. Poreska ekspertiza omogućava kancelariji pružanje pravnih poreskih usluga celovito i kompleksno, što obuhvata sledeće: zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred poreskim organima i sudovima, poresko savetovanje iz različitih oblasti (porez na dohodak građana, PDV, porezi na imovinu, poresko planiranje), pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama. Naknada štete nastale na relaciji pacijent – lekar (medicinsko pravo) obuhvata usluge iz pravnih oblasti, posebno fokusiranih na: troškove lečenja, izmakloj zaradi i troškovima povećane potrebe usled povreda.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, Beograd vam nudi stručnost, profesionalnost, poverljivost i efikasnost u rešavanju problematičnih pitanja iz bilo koje pravne oblasti u kojoj vam treba pravna pomoć.

Detaljnije o pravnim oblastima naše kancelarije

Naknada štete

- usluge -

Radno pravo

- usluge -

Poresko pravo

- usluge -

Građansko pravo

- usluge -

Krivično i prekršajno pravo

- usluge -

Ustavno pravo i pravo finansija

- usluge -

Trgovinsko i privredno pravo

- usluge -

Upravno pravo

- usluge -

 Naši zadovoljni klijenti

Stručnost, savesnost i efikasnost, dugogodišnje iskustvo i stalno usavršavanje, su omogućili da Advokatska kancelarija Slavica Janjić stekne reputaciju i imidž koji klijenti cene i kontinuirano koriste pravne usluge Kancelarije. Veliki broj zadovoljnih klijenata je motivacija za stalno širenje obima usluga iz svih oblasti prava, u skladu sa zahtevima klijenata i zakonskim promenama. Pored klijenata sa kojima je ostvarena saradnja na obostrano zadovoljstvo, privredni subjekti iz svih privrednih oblasti, a posebno iz oblasti proizvodnje i prerade hrane i pića, kao i registrovana poljoprivredna gazdinstva, rado izlazimo u susret pravnim potrebama novih, bilo fizičkih ili pravnih lica (rezidenata i nerezidenata).