Skip to main content

Predlog državi da se omogući građanima besplatan upis nepokretnosti u katastar na rok od dve godine podnela je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Cilj predloga je da se ažurira i formira potpuna baza dokumenata katastra i time omogući njegov brži i efikasniji rad.

Problem pitanja vlasništva nad imovinom je prisutan više decenija, jer brojne nepokretnosti građana i države nisu upisane u katastar nepokretnosti, što onemogućava da se utvrdi ko je trenutni vlasnik pojedinih objekata. Do sada je uređen postupak upisa nepokretnosti u katastar za sve one koji sada stiču ili prometuju nekretnine, ali je prisutan veliki broj nerešenih predmeta koji su iz prethodnih decenija, a koji su često i dosta komplikovani.

Predlog NALED-a je da se, u okviru dvogodišnje kampanje besplatnog upisa u katastar,

građanima omogući i oslobođenja od plaćanja takse za upis, obezbedi i pravna i stručna pomoć,

kako bi mogli da razreše eventualne probleme koje imaju na parcelama i u postupcima.

Prihvatanje ovog predloga u potpunosti bi omogućilo da u roku od tri ili četiri godine katastar postane potpuno ažuran, a svi postupci uređeni.

Realizacija plana i predloga da se građanima omogući besplatan upis nepokretnosti u katastar na rok od dve godine je podržana konceptom „e-prostor“ – razvoj prostornih planova na elektronski način.

Primena koncepta “e-prostor” bi omogućila:
– da sva javna preduzeća i lokalne samouprave svoje uslove, prilikom izmene planskih dokumenata, unose u bazu istovremeno, elektronski, čime bi svi prostorni planovi bili ažurni u realnom vremenu,
– planiranje dugoročnih investicionih projekata, što bi privrednicima dalo sve potrebne podatke o tome koji će se infrastrukturni radovi izvoditi na određenom području,
– sređivanju dokumentacije i baze podataka katastra.

Izvor: NALED