Skip to main content
Vesti
21 septembra, 2020

Način prestanka braka

Brak, kao bračna zajednica života između muškarca i žene, može prestati na više načina, definisanih…
Vesti
16 septembra, 2020

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka je takav razvod braka čije je osnovno obeležje saglasnost supružnika da se…
Vesti
14 septembra, 2020

Brak i razvod braka

Institucija braka i sva pravna pitanja u vezi sa njim su regulisana Porodičnim zakonom, kao…