Skip to main content
Vesti
21 septembra, 2020

Način prestanka braka

Brak, kao bračna zajednica života između muškarca i žene, može prestati na više načina, definisanih…
Vesti
16 septembra, 2020

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka je takav razvod braka čije je osnovno obeležje saglasnost supružnika da se…