Skip to main content
Državina Vesti
20. novembar 2020.

Državina

Državina je faktička vlast na stvari i predstavlja pravno relevantni odnos ili pravno stanje za…