Skip to main content

Uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Ovim Uslovima korišćenja reguliše se korišćenje (uključujući i pristup) internet portala advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs Advokatske kancelarije Slavica Janjić., Hajduk Veljkov venac 4-6, Beograd, Republika Srbija, Matični broj: 57331976 (u nastavku: “Kancelarija” ili “mi”), te sadržaja koji su dostupni na navedenom portalu (“internet portal”). Svaka osoba koja pristupi internet portalu (“vi”) ovim putem prihvaća Uslove korišćenja na snazi u vreme vaše posete internet portalu (sajtu).

Korišćenjem internet portala (sajta) izjavljujete da prihvatate ove Uslove korišćenja, te da se slažete s poštovanjem istih. Ako ne prihvatate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, molimo da ne koristite naš internet portal (sajt). Uslove korišćenja i Politiku privatnosti prihvatate prilikom svakog pristupa internet portalu (sajtu).

Korišćenjem sadržaja ovog Internet portala korisnik prihvata: sve rizike koji nastaju iz korišćenja ovog internet portala (sajta), te pristaje koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Kancelarija se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovog internet portala (sajta), kao i za bilo koje radnje korisnika korišćenjem ili zloupotrebom sadržaja ovog internet portala, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa korišćenjem ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovog internet portala (sajta).

Pristup internet portalu (sajtu) dopušta se na određeno vreme, a mi zadržavamo pravo povlačenja ili izmene sadržaja dostupnih na našem internet portalu bez slanja obaveštenja. Nećemo biti odgovorni u slučaju da je internet portal (sajt) nedostupan iz bilo kojeg razloga, u bilo koje vreme i u bilo kojem trajanju.

Ako odaberete ili vam je dodeljena korisnička identifikaciona šifra, lozinka ili bilo koja druga informacija u sklopu naših sigurnosnih procedura, navedenu informaciju morate čuvati kao poverljivu i ne smete je otkrivati trećim licima. Imamo pravo onesposobiti u bilo kojem trenutku svaku korisničku identifikacionu šifru ili lozinku koju ste sami odabrali ili koja vam je dodeljena, ako utvrdimo da niste ispunili neku od odredbi iz ovih Uslova korišćenja.

Vi ste odgovorni za sve potrebne pripreme oko pristupa internet portalu (sajtu). Takođe ste dužni pobrinuti se da je svaka osoba koja pristupa internet portalu putem vaše internet veze upoznata s ovim Uslovima korišćenja, te da ih i prihvata.

Kancelarija internet portal (sadržaj i struktura) zaštićen je autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebno imaju sve kopije, prerade, prevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektronskim sredstvima. Za korišćenje dela ili celog internet portala neophodno je prvo pribaviti pisanu suglasnost Kancelarije. Za svako kopiranje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova teksta i slika (uključujući logo Kancelarije) ili bilo kakvo drugo iskorišćavanje ili deljenje, potrebna je prethodna izričita pisana saglasnost Kancelarije. Prava distribucije i umnožavanja ima jedino Kancelarija. Takođe je izričito zabranjeno neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela internet portala Kancelarije na bilo koji način kojim se može uzrokovati šteta Kancelariji ili trećoj strani. Slike, podaci i informacije objavljeni na ovom internet portalu (sajtu) mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

Logotip i svi nazivi proizvoda, kao i dizajn proizvoda na ovom portalu (sajtu) su zaštitni znakovi Kancelarije. Neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnoj konkurenciji i podložno je tužbi.

Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internet portalima treće strane za koje postoje veze na našem internet portalu (sajtu). Posebno ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim portalima.

Odgovornost Kancelarije za štetu koja nastaje zbog korišćenja ovog internet portala (sajta) – nezavisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namerno ili grubim nemarom.

Kancelarija nastoji držati svoj internet portal čistim od virusa, ali nije u mogućnosti garantovati njihovu potpunu odsutnost. Stoga vam preporučujemo da preduzmete sve potrebne mere zaštite od virusa (upotreba antivirus programa za detekciju virusa).

Proizvodi prikazani na ovom internet portalu (sajtu) primeri su proizvoda dostupnih od Kancelarije i mogu se distribuirati širom sveta. Kancelarija ne garantuje da su prikazani proizvodi identični onim na internet portalu i nakon isporuke – Kancelarija se ograđuje od svih oštećenja uslovljenih greškom distributivnih i transportnih firmi. Kancelarija jedino garantuje da će svaki proizvod koji se naruči biti izrađen u skladu sa standardom kvaliteta Kancelarije i isključivo navedenim uslovima kupca kod online porudžbine (kontakt forma).

Kancelarija zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja. O svakoj promeni ovih Uslova korišćenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obavešteni. Izmene ovih Uslova korišćenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na internet portalu (sajtu) advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs. portala (sajta) advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs u svim slučajevima izbora primanja kolačića od strane korisnika.

Korišćenjem internet portala advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni s ovim Uslovima korišćenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Kancelarija se obvezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika internet portala advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs.

Trebate biti svesni da ovaj portal nije namenjen, niti je osmišljena da privuče, osobe mlađe od 18 godina starosti.

Kancelarija može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi, te će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga na zadovoljstvo korisnika. Kancelarija se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Na zahtev korisnika, Kancelarija može upotpuniti, ispraviti, blokirati ili izbrisati lične podatke koji se odnose na korisnika, ukoliko su podaci nepotpuni, netačni, neažurni ili ako su obrađeni suprotno propisima. Nakon prijema zahteva korisnika, o takvoj dopuni, ispravci, blokiranju ili brisanju obavestićemo sve korisnike ličnih podataka kojima smo te podatke dostavili. Na zahtev korisnika ćemo, u bilo kojem trenutku, privremeno ili trajno, prekinuti sa sakupljanjem, obradom i korišćenjem ličnih podataka korisnika u gore navedene svrhe.

Kancelarija zadržava pravo izmene sadržaja svog internet portala (sajta), te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Ove uslove Politike privatnosti na internet portalu Kancelarija može osvežiti s vremena na vreme. Kada se ažurira, radi koristi korisnika, obnovljena verzija će biti dostupna na ovom internet portalu. obaveštenje o izmeni ove Politike najavićemo na ovom internet portalu 30 dana pre nego što nova Politika privatnosti postane važeća.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Advokatska kancelarija Slavica Janjić., Hajduk Veljkov venac 4-6, Beograd, Republika Srbija, Matični broj: 57331976 (u nastavku: “Kancelarija” ili “mi”) uvažava privatnost posetilaca svog internet portala (sajta), te daje svoju izjavu o zaštiti tajnosti podataka na internet portalu a time i Politiku privatnosti. Ova Politika privatnosti na internet portalu primenjuje se samo na funkcionisanje internet portala koji je u vlasništvu Kancelarije i to one koja daje direktan link na ovu Izjavu kada kliknete na „Politiku privatnosti“ u podnožju internet portala (sajta).

Prikupljanje, pohrana i prenos ličnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, koje regulišu zaštitu ličnih podataka, njihov prenos i sprečavanje neovlašćenog pristupa i korišćenja ličnih podataka.

Internet portal advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs koristi tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluge s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira server internet portala (sajta) i kojeg pretraživač pohranjuje na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na kompjuter korisnika internet portala advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs samo za vreme trajanja njegove posete ovom internet portalu (sajtu), te se korisniku na taj način omogućava da se bolje služi internet portalom i automatski ističe kada zatvori svoj pretraživač. Osim toga, internet portal advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs prati statističku posećenost isključivo radi dobijanja nužne informacije o privlačnosti i uspešnosti svojih portala (a time i proizvoda) na tržištu i pri tome se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics.

Korisnik internet portala advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs uvek može samostalno regulisati primanje kolačića putem postavki svojeg pretraživača. Kancelarija isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i kvaliteta sadržaja internet portala (sajta) advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs u svim slučajevima izbora primanja kolačića od strane korisnika.

Korišćenjem internet portala advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni s ovim Uslovima korišćenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Kancelarija se obvezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika internet portala advokatskakancelarija.slavicajanjic.co.rs.

Trebate biti svesni da ovaj portal nije namenjen, niti je osmišljena da privuče, osobe mlađe od 18 godina starosti.

Kancelarija može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Kancelariji, te će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga na zadovoljstvo korisnika. Kancelarija se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Na zahtev korisnika, Kancelarija može upotpuniti, ispraviti, blokirati ili izbrisati lične podatke koji se odnose na korisnika, ukoliko su podaci nepotpuni, netačni, neažurni ili ako su obrađeni suprotno propisima. Nakon prijema zahteva korisnika, o takvoj dopuni, ispravci, blokiranju ili brisanju obavestićemo sve korisnike ličnih podataka kojima smo te podatke dostavili. Na zahtev korisnika ćemo, u bilo kojem trenutku, privremeno ili trajno, prekinuti sa sakupljanjem, obradom i korišćenjem ličnih podataka korisnika u gore navedene svrhe.

Kancelarija zadržava pravo izmene sadržaja svog internet portala (sajta), te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Ove uslove Politike privatnosti na internet portalu Kancelarija može osvežiti s vremena na vreme. Kada se ažurira, radi koristi korisnika, obnovljena verzija će biti dostupna na ovom internet portalu. obaveštenje o izmeni ove Politike najavićemo na ovom internet portalu 30 dana pre nego što nova Politika privatnosti postane važeća.

VAŽNA NAPOMENA: Kompletan sadržaj sajta je isključivo vlasništvo Advokatske kancelarije Slavica Janjić, te je njegovo kopiranje, umnožavanje i korišćenje u druge svrhe najstrože zabranjeno bez izričite saglasnosti Kancelarije ili je moguće samo uz obavezno navođenje stranica ovog sajta kao izvora teksta.

© 2021 Advokatska kancelarija Slavica Janjić. Sva prava zadržana.

Poslednji put izmenjeno: 28. 4. 2021.