Skip to main content

Radno pravo sadrži sve pravne norme kojima se uređuju nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Subjekti radnog prava su pravna i fizička lica na strani zaposlenog i poslodavca.

Za radno pravo i radne odnose se vezuje veliki broj zakona i podzakonskih akata, kao i pravilnika, koje donosi država i poslodavac. Kako bi i zaposleni i poslodavac postupao u skladu sa zakonom, a u cilju najbolje zaštite svojih prava iz ove oblasti, poželjno je anagažovati advokata za radno pravo, naročito u vreme pandemije i „rada od kuće“.

Advokat za radno pravo pruža pravnu pomoć (pravnim i fizičkim licima) i daje stručne savete u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti radnog prava i rada.

Advokat za radno pravo celovito i kompleksno tumači zakone, iznalazi najbolje pravno rešenje za stranku (poslodavca i zaposlenog),

prikuplja i izrađuje potrebnu dokumentaciju, zastupa stranke pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonskom.

Advokat za radno pravo pruža sledeće pravne usluge klijentima poslodavcima:
– konsalting iz oblasti radnog prava,
– savetovanje iz oblasti poreskog prava, kao bitnog elementa kod izbora poreski optimalne politike zarada,
– pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih,
– učestvovanje u pregovorima kod zaključenja kolektivnog ugovora,
– uvođenje adekvatnih procedura i politika u skladu sa zakonima iz oblasti rada,
– izrada kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom (opštih, granskih i kolektivnih ugovora kod poslodavca i njihovo međusobno usklađivanje),
– izrada pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa,
– izrada pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja,
– izrada pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije,
– izrada ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada,
– izrada otkaza ugovora o radu,
– zastupanje pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa.

Radno pravo i radni odnosi se podjednako bave i pitanjima pravnog položaja zaposlenih, kao ravnopravnih subjekata radnog prava. Kako su radno pravo i rani odnosi kompleksni i regulisani velikim brojem zakona, za sve zaposlene koji žele adekvatnu pravnu podršku i zaštitu, advokat za radno pravo pruža sve neophodne pravne informacije o pravima i obavezama iz radnog odnosa koji se tiču zaposlenih.

Advokat za radno pravo pruža pravne usluge zaposlenima, koje obuhvataju:
– stručna mišljenja povodom radnih odnosa i svih zakonskih odredbi koji ga određuju,
– detaljno informisanje u vezi zaštite zlostavljanja na radu (mobing), diskriminacije i zakonom zagarantovana prava radnika,
– zaštita zaposlenih u postupku ugovaranja svih elemenata ugovora o radu,
– zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca,
– naplatu zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa (tužba ili prinudna naplata),
– zastupanja prilikom povrede prava kod nezakonitog otkaza,
– zastupanja prilikom zlostavljanja na radu (mobing),
– zastupanje prilikom regulisanja pitanja zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja,
– zastupanje stranaka pred nadležnim organima,
– pokretanje tužbe povodom nezakonitih elemenata ugovora o radu.

Advokat za radno pravo, sa užom specijalizacijom iz oblasti posredovanja, omogućava da se, angažovanjem kao posrednik, sporni odnosi iz oblasti rada reše putem pregovaranja i posredovanja, čime stranama u sporu (zaposleni i poslodavac) pomaže da postignu sporazum i dođu do željenog rešenja izbegavajući tužbu, kao krajnju meru.