Skip to main content
Vesti
30. novembar 2020.

Razvod braka

Razvod braka je prekid zakonom uređene, na bazi ravnopravnosti zasnovane, zajednice života žene i muškarca,…
Vesti
27. novembar 2020.

Advokat za nekretnine

Zakonom o prometu nepokretnosti (Zakon o prometu nekretnina) je regulisan promet nepokretnosti i definisan kao…
Vesti
25. novembar 2020.

Zaštita privatne svojine

Pravo privatne svojine titularu svojine omogućava najpotpunije raspolaganje nekom stvari. Karakteristike prava privatne svojine su:…
Vesti
20. novembar 2020.

Državina

Državina je faktička vlast na stvari i predstavlja pravno relevantni odnos ili pravno stanje za…
Vesti
18. novembar 2020.

Pravo svojine

Pravo svojine je stvarno pravo (lat. dominium, proprietas) i određuje se kao najviša pravna i…
Vesti
9. novembar 2020.

Stvarne službenosti

Stvarne službenosti su, po najužoj definiciji, prava na tuđim stvarima i spadaju u najstarija stvarna…