Skip to main content
Vesti
30 novembra, 2020

Razvod braka

Razvod braka je prekid zakonom uređene, na bazi ravnopravnosti zasnovane, zajednice života žene i muškarca,…
Vesti
27 novembra, 2020

Advokat za nekretnine

Zakonom o prometu nepokretnosti (Zakon o prometu nekretnina) je regulisan promet nepokretnosti i definisan kao…
Vesti
25 novembra, 2020

Zaštita privatne svojine

Pravo privatne svojine titularu svojine omogućava najpotpunije raspolaganje nekom stvari. Karakteristike prava privatne svojine su:…
Vesti
20 novembra, 2020

Državina

Državina je faktička vlast na stvari i predstavlja pravno relevantni odnos ili pravno stanje za…
Vesti
18 novembra, 2020

Pravo svojine

Pravo svojine je stvarno pravo (lat. dominium, proprietas) i određuje se kao najviša pravna i…
Vesti
09 novembra, 2020

Stvarne službenosti

Stvarne službenosti su, po najužoj definiciji, prava na tuđim stvarima i spadaju u najstarija stvarna…