Skip to main content

Ugovor o poravnanju je najčešći oblik velikog broja uspešno rešenih direktnih pregovora.

Iz pravnog ugla posmatrano, ugovor o poravnanju može imati dva oblika pojavljivanja:
1. sudsko ili procesno poravnanje,
2. vansudsko ili materijalno poravnanje.

Vansudsko poravnanje je dvostrano obavezan ugovor materijalnog prava,

koji se zaključuje posle direktnih pregovora strana.

Vansudsko poravnanje je ugovor između lica kod kojih postoji spor ili neizvesnost o nekom pravnom odnosu, a čijim zaključenjem ta lica, uz pomoć uzajamnog popuštanja, prekidaju spor, odnosno uklanjaju neizvesnost i određuju svoja uzajamna prava i obaveze.

Namera lica da, uz popuštanje, reše već nastali spor i prevaziđu ga tako što će na nov način urediti buduća uzajamna prava i obaveze je osnovna karakteristika vansudskog poravnanja. Popuštanje može podrazumevati:
• priznavanje tuđeg zahteva,
• odricanje od sopstvenog zahteva,
• preuzimanje nove obaveze,
• pristanak stran(a) na delimično izvršenje,
• ostali oblici dogovora.

Za vansudsko poravnanje važe opšte odredbe o dvostranim ugovorima. Zakon o obligacionim odnosima nije definisao posebnu formu punovažnog oblika zaključenja ugovora o vansudskom poravnanju, te se na njega primenjuju one pravne forme koje važe za poslove na koje se vansudsko poravnanje odnosi i koje uređuje. Razlika između drugih vrsta ugovora i ugovora o vansudskom poravnanju se ogleda u tome što se ugovorom o vansudskom poravnanju modifikuju postojeća prava i obaveza kako bi se rešio postojeći spor ili neizvesnost, dok se ostalim vrstama ugovora prava i obaveze utvrđuju odnosno definišu.

Prednosti vansudskog poravnanja:
• modifikacija postojećih prava i obaveza u cilju sprečavanja parničenja,
• rešavanje spora sporazumnim putem,
• brži i efikasniji vid rešavanja spora ili neizvesnosti,
• manje skup način rešavanja spora u odnosu na sudsko rešavanje spora,
• redefinisanje prava i obaveza je rezultat dogovora ugovarača, a ne odluke suda (postojanje kompromisnog rešenja u vidu poravnanja),
• ugovor o vansudskom poravnanju se može zaključiti i za vreme trajanja sudskog postupka ili parnice.

Zaključenje vansudskog poravnanja je najbolje poveriti advokatu za oblast iz koje se sačinjava poravnanje. Predmet vansudskog poravnanja može biti sporan imovinsko-pravni odnos koji postoji između bračnih ili vanbračnih partnera, oštećenog i okrivljenog, naslednika u obimu imovine koju nasleđuju, ugovornih strana iz različitih ugovora privrednog prava, tako da u zaključenju vansudskog poravnanja može pomoći advokat za porodično pravo, advokat za nasledno pravo, advokat za krivično pravo ili advokat za privredno pravo.