Skip to main content

Privredno pravo se može definisati i kao naučna disciplina koja ima za predmet izučavanje i objašnjavanje pravnih normi kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata.

Zakon kojim se u najvećoj meri reguliše pitanje pravnog položaja privrednih subjekata je Zakon o privrednim društvima.

Zakonom o privrednim društvima se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa zakonom,

a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj,

kao i pravni položaj preduzetnika.

Advokat za privredno pravo se bavi pitanjima kao što su pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja. Advokat za privredno pravo poseban akcenat stavlja na osnivanje privrednih subjekata, njihovo upravljanje, sve statusne promene, promene pravne forme, prestanak postojanja privrednih subjekata, kao i druga pitanja od značaja za njihov položaj bez obzira na pravnu formu.

Advokat za privredno pravo pruža usluge koje se odnose na:

  • osnivanje i prestanak privrednog društva,
  • sačinjavanje svih vrsta ugovora robnog prometa i određivanja ugovorni odnosa u cilju uređivanja pravnih poslova privrednih subjekata (advokat za ugovore u privredi),
  • zastupanje privrednih subjekata pred nadležnim organima povodom tužbi,
  • zastupanje pred poreskim i drugim državnim organima.

Advokat za privredno pravo takođe pruža usluge zastupanja privrednog društva u parničnim sporovima, zastupanja privrednog društva za krivična dela u vezi sa privredom, svim poslovima vezanim za korporativno restrukturiranje, poslovima likvidacije i stečaja privrednih subjekata.

Advokat za privredno pravo isključivo vrši registracije privrednih društava u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ostalim pratećim zakonima koji bliže određuju registraciju privrednog subjekta. Advokat za privredno pravo se bavi i pitanjem osnivanja i registracije ogranaka privrednih subjekata ili povezanih pravnih lica. Advokat za privredno pravo izrađuje sva neophodna dokumenta za registraciju privrednih subjekata (osnivački akt, statut i drugo). Advokat za privredno pravo takođe podnosi i dokumentaciju poreskim ustanovama kada privredni subjekti postupkom registracije stupaju u pravni odnos prema državi.

Za vreme poslovanja privrednih društava, advokat za privredno pravo pruža pravne usluge vezane i za korporativno restrukturiranje, potom pravne poslove i izradu dokumentacije vezano za prenos udela u privrednim društvima, kao i pravne poslove i izradu dokumentacije vezane za zajedničko ulaganje.

Advokat za privredno pravo (advokat za ugovore u privredi) je specijalizovan za sastavljanje svih vrsta ugovora o prometu robe i usluga (ugovor o kupoprodaji robe i usluga, ugovor o osiguranju, ugovor o konsaltingu, ugovor o lizingu, ugovor o komisionu, ugovor o  franšizingu, ugovor o radnom odnosu, ugovor o zakupu, ugovor o građenju, ugovor o kreditu, ugovor o prometu nepokretnosti, ugovor o posredovanju i drugi ugovori u privredi).  Advokat za privredno pravo (advokat za ugovore u privredi), vrši i sastavljanje i sklapanje ugovora u bankarskom poslovanju i poslovanju u oblasti osiguranja.

U slučaju zatvaranja privrednih društava advokat za privredno pravo pruža pravne usluge vezane za gašenje pravnih lica (izrada svih internih dokumenta, kao i prijava nadležnim institucijama vezanim za prestanak rada privrednih društava). U slučaju postupka otvaranja stečaja ili likvidacije advokat za privredno pravo pruža neophodna pravna tumačenja postupaka i pomaže pravnim savetima, izrađuje dokumenat i zastupa privredne subjekte pred nadležnim institucijama.

Ako dođe do pokretanja tužbe vezanih za poslovanje, advokat za privredno pravo zastupa stranke pred nadležnim sudom, sastavlja tužbu i pribavlja neophodnu dokumentaciju (dokaze) za suđenje.