Skip to main content

Privredno pravo objašnjava i izučava pravne norme kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata.

Predmet privrednog prava su pravni odnosi u privrednom poslovanju ili pravni odnosi u pojedinim oblastima privrednog poslovanja. Privredno pravo uređuje i institute kao što su: pravni subjekt, imovina, ugovor i obligacija. Zbog predmeta privrednog prava, ono se još naziva i trgovinsko pravo, poslovno pravo, korporativno pravo ili pravo privrednih društava.

Advokat za privredno pravo pruža usluge koje se odnose na:
• statusni deo privrednog prava (osnivanje i prestanak privrednog društva),
• pravne usluge iz dela privrednog prava koji se bavi ugovorima robnog prometa i definiše ugovorne odnose u svrhu uređivanja pravnih poslova privrednih subjekata u vezi sa prometom robe i novca,
• zastupanje stranaka pred nadležnim organima povodom tužbi nastalih povredom privrednog prava ili prava privrednih subjekata,
• zastupanje pred poreskim i drugim državnim organima.

Advokat za privredno pravo pruža pravnu pomoć prilikom osnivanja privrednih društava

bez obzira na njihovu formu (ortačka društva, društva sa ograničenom odgovornošću, komanditna društva i akcionarska društva).

Advokat za privredno pravo pruža usluge:
– registracije privrednog društva u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom koji bliže određuje registraciju;
– osnivanje i registracija ogranaka privrednih subjekata ili povezanih pravnih lica;
– u postupku registracije, advokat za radno i privredno pravo izrađuje sva neophodna dokumenta za registraciju (osnivački akt, statut i drugo);
– kako privredni subjekti postupkom registracije stupaju u pravni odnos prema državi, advokat za privredno pravo podnosi i dokumentaciju poreskim ustanovama;
– gašenja pravnih lica (izrada svih internih dokumenta, kao i prijava nadležnim institucijama vezanim za prestanak rada privrednih društava);
– u postupku otvaranja stečaja ili likvidacije privrednog društva, advokat za privredno pravo pruža sve pravna objašnjenja postupka i pomaže pravnim savetima, izradom dokumenata i zastupanjem pravnih lica pred nadležnim institucijama.

Advokat za privredno pravo (korporativno pravo) tokom poslovanja privrednih subjekata, stručnim, kompleksnim i celovitim tumačenjem zakonskih odredbi, pomaže privrednim subjektima kako bi osigurali dobro korporativno upravljanje, stabilnost poslovanja i pravno uređeno poslovanje u odnosu na druge privredne i finansijske subjekte. Advokat za privredno pravo (korporativno pravo) pruža pravne usluge vezane i za korporativno restrukturiranje, potom pravne poslove i izradu dokumentacije vezano za prenos udela u privrednim društvima, kao i pravne poslove i izradu dokumentacije vezane za zajedničko ulaganje.

Privredno pravo se često naziva i trgovinskim pravom, jer reguliše i bliže određuje promet robe među privrednim subjektima. Advokat za privredno pravo (trgovinsko pravo) pruža sledeće usluge privrednim subjektima iz ovog segmenta privrednog prava:
– sastavljanje svih vrsta ugovora o prometu robe i usluga (ugovor o kupoprodaji robe i usluga, ugovor o osiguranju, ugovor o konsaltingu, ugovor o lizingu, ugovor o komisionu, ugovor o franšizingu, ugovor o radnom odnosu, ugovor o zakupu, ugovor o građenju, ugovor o kreditu, ugovor o prometu nepokretnosti, ugovor o posredovanju i drugi ugovori u privredi),
– sastavljanje i sklapanje ugovora u bankarskom poslovanju i poslovanju u oblasti osiguranja,
– sastavljanje i sklapanje ugovora vezanih za međunarodno poslovanje privrednih subjekata.

Advokat za privredno pravo pruža sve pravne usluge iz domena privrednog prava kao što je i njihovo zastupanje pred nadležnim organima i institucijama. Advokat za privredno pravo zastupa privredna i fizičkih lica (odgovornih lica u privrednom društvu) u svim sporovima iz privrednog prava (privredni sporovi) u skladu sa zakonom. Advokat za privredno pravo pruža usluge zastupanje privrednog društva pred poreskim, prekršajnim organima i sudovima, zatim zastupanje privrednog društva u svim privredno-pravnim sporovima, kao i zastupanje privrednog društva u parničnim sporovima. U slučaju počinjenog krivičnog dela u vezi sa privredom, advokat za privredno pravo zastupa privrednu društvo u prekršajnom odnosno krivičnom postupku protiv privrede.