Skip to main content

Pojedine odredbe Zakona o radu propisuju način, formu i sadržaj aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto.

Zakonom je propisano sledeće:
– poslodavac ima pravo da zaposlenom ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada,
– aneks ugovora o radu mora da bude propraćeno pismenim obaveštenjem od strane poslodavca u kojem se navode razlozi za ponuđeni aneks ugovora,
– navođenje razloga za izmenu ugovora o radu radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, pri čemu ti razlozi moraju biti konkretizovani navođenjem činjenica iz kojih proizlazi potreba procesa i organizacija rada uz obavezno navođenje i činjenice koje to premeštanje opravdavaju,
– svaki aneks ugovora o radu ima rok u kojem zaposleni treba da se izjasni na ponuđene izmene uslova ugovora o radu, ali i pravne posledice koje nastaju nepotpisivanjem ponuđenog aneksa,
– ukoliko zaposleni ne potpiše aneks ugovora o radu, smatra se da ga je odbio ukoliko zaposleni potpiše aneks ugovora u naznačenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa,
– zaposlenom može da prestane radni odnos ako odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u slučaju da kod poslodavca postoje opravdani razlozi (stvarne i realne potrebe) koji se odnose koji se odnosi na potrebe poslodavca da izvrši izmene ugovora o radu, te zaposlenom ponudi premeštaj na drugo radno mesto.

Ukoliko poslodavac ne ispuni zakonom propisane norme kod izmene ugovora o radu (aneksa ugovora o radu) radi premeštaja na drugo radno mesto,

smatra se da je takav aneks nezakonit, a rešenje o otkazu ugovora o radu po ovom osnovu je takođe nezakonito.

Advokat za radno pravo pruža pravne usluge iz oblasti radnog prava koje se odnose i na postojanje nezakonitog aneksa ugovora o radu. U slučaju nezakonitog aneksa ugovora o radu, advokat za radno pravo može zastupati stranku pred poslodavcem u cilju mirnog rešavanja nastalog problema ili u krajnjem slučaju podneti tužbu odnosno pokrenuti radni spor. U tom slučaju advokat za radno pravo zastupa zaposlenog pred nadležnim sudom.