Skip to main content

Korporativno upravljanje, kao sistem kojim se vode i kontrolišu kompanije putem mehanizama u cilju funkcionisanja preduzeća odnosno postizanja što većih dugoročnih vrednosti akcija unapređenim procesima odlučivanja i maksimalnom iskorišćenošću performansi privrednog društava kada je svojina odvojena od upravljanja.

Globalizacijom tržišta, koncept korporativnog upravljanja dobija sve veći značaj.

Dobro korporativno upravljanje predstavlja jedan od osnovnih elemenata u poboljšanju

ekonomske efikasnosti i tržišnog privređivanja svakog društva u celini.

Dobro i uspešno korporativno upravljanje omogućava ostvarivanje ciljeva korporativnog upravljanja:
– bolji poslovni rezultat preduzeća,
– veću pristupačnošću tržištima kapitala (investitora),
– smanjenje troškova kompanije,
– rast vrednosti imovine,
– značajno bolja reputaciji kompanije,
– smanjenje asimetrije u smislu informacija,
– smanjivanje prosečne cene finansiranja preduzeća.
– jačanje profitabilnosti i konkurentske sposobnosti preduzeća.

Kodeks korporativnog upravljanja navodi direktne koristi dobrog korporativnog upravljanja za privredno društvo. Direktne koristi se ogledaju u sledećem:

1. Racionalizacijom poslovanja se obezbeđuje: jasna podela nadležnosti i posledično jasnija odgovornost unutar privrednog društva; kvalitetnije odlučivanje jer su kanali komunikacije dobro definisani; bolja usklađenost sa propisima, te efektivan nadzor i bolji učinak za preduzeće.

2. Dobro korporativno upravljanje uliva poverenje investitorima, jer je poslovanje zasnovano na principima transparentnosti, blagovremenosti, potpunosti i tačnosti informacija na svim nivoima, to investitorima može da pomogne da prepoznaju svoj interes i donesu pravu odluku o investiranju, što olakšava pristup tržištima kapitala.

3. Korporativno upravljanje treba da omogući privrednim društvima da na smanje ukupan iznos rizika i troškova finansiranja, što čini povoljnije uslove za prikupljanje novog, svežeg kapitala.

4. Krajnji efekat svih koraka uspešnog korporativnog upravljanja dovodi do bolje reputacije preduzeća, koja je predstavlja integralni deo imovine preduzeća, a čija se suština ogleda u poštovanju prava vlasnika i poverilaca, transparentno i odgovorno ponašanje i poslovanje, većem poverenju javnosti i većim ulaganjima , što dovodi do rasta poverenja u privredno društvo i njegove proizvode.

Kao prednosti dobrog korporativnog upravljanja mogu se navesti i:
– bolja odgovornost, nadzor i odlučivanje uz veću usklađenost i minimiziranje sukoba, što vodi ka povećanju operativne efikasnosti društva,
– transparentnost poslovanja, uz povećanu profitabilnost umanjuje rizik, te investitori lakše donose odluke,
– uz lakšu pristupačnost tržištu kapitala i veću sigurnost u kompaniju (na osnovu prethodno kontinuiranih dobrih rezultata), cena novog, eksternog kapitala je niža,
– bolja reputacija kompanije, njenog menadžmenta i u krajnjem razvijen dobar imidž, imidž sigurne i rastuće kompanije (što je od posebne važnosti na berzanskom tržištu).

Advokat za korporativno pravo, advokat za ugovore i advokati za radno pravo mogu znatno poboljšati korporativno upravljanje privrednim društvima.

Kontaktirajte Advokatsku kancelariju Slavica Janjić, Beograd za sve pravne usluge u vezi korporativnog upravljanja.