Skip to main content

Kod preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, radno pravo i sve pravne radnje koje se odnose na radni odnos su u formi outsourcing usluga – usluga koje pružaju advokati specijalizovani za radno pravo i advokati za privredno pravo.

Kod velikih preduzeća se poslovi iz oblasti radnog prava obavljaju u okviru Službe ljudskih resursa kompanije (kadrovske službe).

Služba Ljudskih resursa (Human Resource Management – HRM) je služba u okviru kompanije,

koja se bavi pitanjima zapošljavanja tj.

svim aspektima odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji.

Nekada se ova služba nazivala kadrovskom službom, ali služba ljudskih resursa predstavlja mnogo više od vođenja evidencije o zaposlenima.

Poslovi Službe ljudskih resursa obuhvataju sledeće kategorije poslova iz domena radnih odnosa:
– odabir pri zapošljavanju, selekcija kadrova,
– sistematizacija radnih mesta,
– analiza stručne osposobljenosti zaposlenih,
– povećanje produktivnosti zaposlenih,
– sistemi podsticajnih programa,
– razvoj i edukacija,
– ponašanje zaposlenih,
– pravna regulativa, sindikati,
– zaštita zaposlenih,
– izrada ugovora o radu i aneksa ugovora o radu,
– sistem plaćanja zaposlenih,
– prestanak radnog odnosa,
– svi ostali poslovi iz domena radnog prava.

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnija poslovna aktivnost svakog privrednog subjekta, te veliki broj zaposlenih iz domena menadžmenta HR-a su i iz redova pravnika, zbog neophodnog znanja radnog prava, pored znanja iz ekonomije i psihologije.

Privredni subjekti koji nemaju svoju Službu ljudskih resursa, mogu angažovati advokata za privredno pravo i advokata za radno pravo. Advokat za privredno pravo i advokat za radno pravo pruža fizičkim i pravnim licima sledeće pravne usluge vezane za pitanja prava i obaveza iz radnih odnosa:
– konsultacije u pogledu radnog prava i njegove primene u okvirima poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika,
– pravni saveti u cilju prevencije i predupređivanja radnih sporova,
– savetovanje u oblasti ostvarivanja i zaštite prava trudnica i porodilja,
– savetovanje i zastupanje poslodavca ili zaposlenog pre pokretanja i tokom disciplinskog postupka,
– zastupanje u radnim sporovima poslodavca ili zaposlenog,
– zastupanje poslodavca li zaposlenog pred nadležnim organima u slučaju kršenja bilo koje zakonske odredbe koje definišu radne odnose i sve u vezi radnih odnosa,
– izrada ugovora o radu (na određeno ili neodređeno vreme) i drugoj vrsti radnog angažovanja, kao u aneksa ugovora o radu,
– izrada kolektivnog ugovora i pravilnika,
– izrada akta o sistematizaciji radnih mesta kod poslodavca, pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih kod poslodavca,
– izrada rešenja o otkazu ugovora o radu, rešenja o prestanku radnog odnosa ili rešenja o sporazumnom prestanku radnog odnosa, zajedno sa pratećim obaveštenjima zaposlenih,
– izrada rešenja o korišćenju godišnjih odmora, rešenja o porodiljskom i odsustvu sa rada radi nege deteta,
– posredovanje u mirnom rešavanju radnih sporova (medijacija),
– ostali pravni poslovi iz oblasti radnog prava i njegovoj primeni u radu privrednih subjekata.