Skip to main content
Vesti
07 decembra, 2020

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo potiče od reči obligacija, što znači obaveza. Obligaciono pravo je skup pravnih normi…
Vesti
02 decembra, 2020

Šta je zaostavština

U skladu sa Zakonom o nasleđivanju, zaostavština predstavlja sva nasleđivanju podobna prava, koja su ostaviocu…