Skip to main content

Razvod braka je uređen Porodičnim zakonom i određuje se kao prestanak bračne zajednice do koje dolazi ukoliko su „bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika“. Razvod braka može biti kao sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi. Koji oblik će biti prisutan zavisi od supružnika. U oba slučaja za razvod braka se rešavaju najvažnija pitanja vezana za bračnu zajednicu i porodicu (roditeljska prava i deoba zajedničke imovine), posebno pitanja ugroženih kategorija i maloletne dece, te zaštita njihovih prava.

Razvod braka po tužbi podrazumeva podnošenje tužbe za razvod braka i pokretanje brakorazvodne parnice pred sudom. Advokat za razvod braka istupa kao lice koje zastupa supružnike pred sudom i svim ostalim institucijama, koje su prisutne u brakorazvodnoj parnici.

Prva faza razvoda braka po tužbi je podnošenje tužbe za razvod braka, a nakon nje sledi postupak posredovanja (medijacija), čija prva faza je mirenje.

Posredovanje odnosno mirenje kod postupka za razvod braka podrazumeva:

  • sprovodi ga sudija koji nije u postupku za razvod braka,
  • mirenje ne postoji ukoliko jedan od supružnika ne pristane na to,
  • sprovodi se u roku od dva meseca od dana dostavljanja tužbe za razvod braka,
  • cilj je postići razrešenje problematične situacije između supružnika bez razvoda braka,
  • cilj je postići pomirenje supružnika (sporazum) ili nagodbu.

U slučaju da dođe do mirenja i postupak posredovanja bude uspešno okončan, sud sastavlja zapisnik, koji sadrži izjave supružnika da su se pomirili, te da je postupak za razvod braka povučen ili izjava da mirenje nije uspelo, te se nastavlja sa nagodbom, kao sledećom fazom u posredovanju između supružnika.

Nagodba je postupak koji se sprovodi ukoliko do mirenja supružnika nije došlo odnosno nije uspelo. Nagodba se sprovodi u roku od dva meseca od dana kada je okončan postupak mirenja. Obeležja nagodbe:

  • rešavanje poremećenog odnosa između supružnika na miran način nakon poništenja braka ili razvoda braka,
  • postizanje sporazuma o vršenju roditeljskog prava i sporazuma o deobi zajedničke imovine (ukoliko se postignu oba sporazuma, nagodba je uspela, a ukoliko je postignut samo jedan od sporazuma, nagodba je delimično uspela),
  • postignuti sporazumi se unose izreku suda presude o razvodu braka (ili poništenju braka),
  • nagodba nije uspela ukoliko se jedan ili oba supružnika ne odazovu na nju.

Posredovanje (mirenje i nagodba) su obavezni postupci prilikom razvoda braka i zakazuju se pre prvog ročišta. Mirenje i nagodba, kao faze medijacije, su dobrovoljni, te supružnici odlučuju dobrovoljno da li će ih prihvatiti ili ne. Zavisno do ishoda posredovanja, prekida se ili nastavlja brakorazvodna parnica.

Advokat za razvod braka vodi pregovore u ime klijenta kod sporazumnog razvoda braka, sastavljanja predloga sporazumnog razvoda braka. Advokat za razvod braka po tužbi pokreće brakorazvodnu parnicu, zastupa stranke i vodi postupak razvoda braka po tužbi pred sudom.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža pravnu pomoć kod razvoda braka, bilo da je reč o sporazumnom razvodu braka ili razvodu braka po tužbi. Pravni tim kancelarije vrši i postupak posredovanja supružnika u nameri da se izbegne brakorazvodna parnica i okončanje braka učini što bezbolnijim i lakšim.