Skip to main content

U poslednje vrijeme sve više građana se obraća advokatima za pravnu pomoć, iz razloga jer su pretrpjeli velike imovinske štete usled prevara koje su doživjeli.

Prevarne radnje se javljaju u različitim oblicima, počev od pozajmica u visokim iznosima,

nakon čega počinioci prevare prosto nestanu i budu nedostupni državnim organima.

Dešavalo se da, u slučajevima kupovine vozila, gdje prodavac često bude izigran za isplatu, da počinilac krivičnog djela prevara vrlo često uspije čak i prevesti vozilo na treće lice i time ostvari dodatnu protivpravnu imovinsku korist.

Danas je sve učestaliji veliki broj prevarnih radnji putem interneta, gdje se vrlo često građani dovode u zabludu kako navodno imaju nekog rođaka u inostranstvu, pa navodni rođak nakon smrti ostavlja određenu imovinu u ostavinskom postupku.

Najčešće se zaista, prilikom kontakta sa žrtvom prevare i pominje potomak nekog daljeg zajedničkog pretka u inostranstvu, što ukazuje da počinioci prevara rade timski i vrlo organizovano, dakle unaprijed prikupljaju potrebne informacije kako bi bili maksimalno uvjerljivi prema žrtvi prevare.

U svakom od slučajeva prevare putem interneta pojavljuje se navodni posrednik koji aktivno posreduje i žrtvi prevare pošalje dokument na osnovu kojeg je žrtva stekla navodno nasleđe u novcu ili imovinu veće vrijednosti.

Nakon konačnog dovođenja žrtve u zabludu, učinioci prevara zatraže od prevarenog lica novac na ime sudskih i eventualno advokatskih i notarskih troškova koji često budu po više hiljada eura. Poslije izvršenih uplata učiniocima krivičnih djela se prosto gubi svaki trag.

Tada prevareni građani dolaze i traže pravnu pomoć advokata.

U takvim situacijama ukoliko je prevara počinjena na teritoriji Crne Gore podnosi se krivična prijava radi izvršenog krivičnog djela prevara shodno članu 244 Krivičnog zakonika Crne Gore i podnosi se nadležnom organu odnosno nadležnom državnom tužilaštvu.

Za krivično djelo prevara, u slučaju sticanja protivpravne imovinske koristi i kada je nanijeta odnosno pretrpljena imovinska šteta vrijednosti preko 3.000,00 eura propisane su kazne zatvora od jedne do osam godina, a ukoliko je pričinjena šteta vrijednosti preko 30.000,00 eura, propisana je kazna zatvorom od dvije do deset godina.

Do problema može doći i u praksi dolazi ukoliko se radi o prevarama putem interneta, kada su počinioci izvan granica Crne Gore, jer je u takvim situacijama je neophodno i aktivno učešće i saradnja Interpola u postupku.

Najveći problem jeste kada usled prevarne radnje i sticanja protivpravne imovinska koristi ista korist tj. novac završi u bankama koje se nalaze u zemljama koje nisu dio Interpola, kao sto su neke afričke zemlje, sto je u praksi čest slučaj, jer se u takvim situacijama ne može apsolutno ništa uraditi.

Autor: Advokat Dejan Dragović, Podgorica