Skip to main content

Porodično pravo je oblast građanskog prava. Porodično pravo pravne norme o porodici sistematizuje, objašnjava i proučava. Porodično pravo, u užem smislu, je skup pravnih normi kojima se uređuju odnosi u porodici, dok u širem smislu gledano porodično pravo uređuje odnose porodice i društva.

Porodičnim zakonom se regulišu odnosi u porodici, kao i odnosi porodice i društva. Normama porodičnog prava regulisana su sledeća pitanja:
• zaključivanja i razvod braka,
• odnosi bračnih drugova,
• odnosi u vanbračnoj zajednici,
• odnos roditelja i dece,
• zakonsko izdržavanje,
• usvojenje, hraniteljstvo i starateljstvo,
• imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici,
• postupci u vezi sa porodičnim odnosima,
• nasilje u porodici,
• lično ime.

Advokat za porodično pravo, u skladu sa svim karakteristikama i normama porodičnog prava i

Porodičnog zakona, pruža sve pravne usluge iz oblasti porodičnog prava.

Advokat za porodično pravo pruža pravne usluge ukoliko je neophodno zastupanje deteta pred sudom u cilju zaštite najboljeg interesa deteta. Ukoliko je prisutno zanemarivanje roditeljskih dužnosti, dužnost suda je hitnost u postupanju, gde se insistira u tužbi. Tužbu može podneti ovlašćeni advokat za porodično pravo, voditi postupak i na najbolji način omogućiti sprovođenje sudske odluke.

U postupcima za utvrđivanje načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece, advokat za porodično pravo će, po pitanju viđanja deteta od strane roditelja sa kojim ono ne živi, insistirati da viđanje deteta ne sme da se uslovljava redovnošću izdržavanja od strane roditelja sa kojim dete ne živi. U svakom pravnom postupku, advokat za porodično pravo će postupati tako da se osigura interes maloletnog deteta da održava odnose i sa roditeljem sa kojim ne živi, kao što njegov najbolji interes jeste i da ga izdržavaju roditelji, pri čemu ti interesi deteta ne smeju biti uslovljavani jedan drugim.

Usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo su takođe važni segmenti porodičnog prava, te sve zakonske radnje vezane za ta pitanja precizno reguliše Porodični zakon. Advokat za porodično pravo će preduzeti sve pravne radnje pred sudom vezane za usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo deteta, kao i svim drugim relevantnim organima, koji donose odluku o vršenju hraniteljstva ili starateljstva nad detetom.

Ukoliko se želi utvrđivanje ili osporavanje očinstva, proces dokazivanja (osporavanja) očinstva je regulisan zakonom i rešava se sudskim putem uz angažovanje advokata za porodično pravo. Kada je dete rođeno u vanbračnoj zajednici, očinstvo se zvanično dokazuje priznanjem ili pravosnažnom sudskom presudom, gde je poželjno angažovanje advokata za porodično pravo za zastupanje u sudskom postupku dokazivanja očinstva.

Advokat za porodično pravo pruža budućim supružnicima sve pravne usluge koje se odnose na sklapanje bračnog ili predbračnog ugovora, poštujući želje i najbolje interese stranaka. U slučaju razvoda braka (sporazumnog razvoda braka ili razvoda braka po tužbi), advokat za porodično pravo može da vodi pregovore u ime klijenta kod sporazumnog razvoda braka, sastavlja predlog sporazumnog razvoda braka, pokreće brakorazvodnu parnicu, zastupa stranke i vodi postupak razvoda braka po tužbi pred sudom.