Skip to main content

Prekršaj se pravno određuje kao protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.

Prekršaji se mogu propisivati zakonom ili uredbom, odnosno odlukom skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštine grada Beograda.

Zakonom o prekršajima se uređuje:
– pojam prekršaja,
– uslovi za prekršajnu odgovornost,
– uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija,
– sistem sankcija, prekršajni postupak,
– izdavanje prekršajnog naloga, postupak izvršenja odluke,
– registar sankcija,
– registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa.

Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.

Za jedan prekršaj se može propisati i kazna zatvora i novčana kazna i obe se mogu izreći zajedno.
Za prekršaj pravnog lica može se propisati samo novčana kazna.

Prekršajne sankcije su:

1) kazne;

2) kazneni poeni;

3) opomena;

4) zaštitne mere;

5) vaspitne mere.

Prema zakonu, kao prekršajna sankcija može biti izrečena zatvorskom kaznom. Kazna zatvora može se propisati samo zakonom, dok se ostale sankcije, kao što su novčana kazna i rad u javnom interesu, mogu propisati zakonom ili uredbom, odnosno odlukom skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada ili skupštine grada Beograda. Kazna zatvora se može izreći samo kao glavna kazna, dok su novčana kazna i rad u javnom interesu izriču kao glavna i kao sporedna kazna.