Skip to main content
Vesti
17 avgusta, 2020

Ostavinski postupak i testament

Ostavinski postupak je vanparnični postupak. Svi elementi ostavinskog postupka su definisani Zakonom o vanparničnom postupku.…