Skip to main content

Prema Porodičnom zakonu, brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Brak se može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika.

Kako je način sklapanja braka pravno regulisan, tako je i razvod braka zakonom određen. Razvod braka je moguć ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika. Brak, pored razvoda, može prestati i smrću supružnika i poništenjem braka.

Advokat za razvod braka se može angažovati u cilju

pružanja pravne pomoći vezane za sam postupak razvoda braka,

kao i sva ostala pitanja koja proističu iz prekida zajednice života supružnika.

Advokat za razvod braka pruža pravne usluge vezane za sastavljanje sporazuma za razvod braka. Sporazumni razvod braka je najbolji način razvoda braka, jer je što brži i efikasniji u odnosu na razvod braka po tužbi. Kako se u ovom slučaju supružnici sporazumevaju o svim važnim pitanjima prestanka njihove zajednice života, advokat za razvod braka navodi sve bitne elemente sporazuma o razvodu braka – pitanja starateljstva nad maloletnom decom, kao i podelu zajedničke imovine.
Sporazum o razvodu braka sadrži:
– sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava (saglasnost da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, sporazumevanjem, a u najboljem interesu deteta, uz određivanje prebivališta deteta),
– sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava (sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, potom o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja tj. visina alimentacije i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem sa kojim ne živi),
– sporazum o deobi zajedničke imovine (imovina koju su supružnici stekli svojim radom u toku trajanja braka), s tim da se sporazum solemnizuje kod javnog beležnika.

Ukoliko supružnici ne mogu da se sporazumno dogovore oko razvoda braka, svako od njih ima pravo da podnese tužbu za razvod braka. Da bi sud razveo brak dovoljno je da jedna strana izjavi da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili da postoje razlozi zbog kojih se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika. Tužbu za razvod braka može da pokrene advokat za razvod braka i zastupa klijenta tokom sudskog postupka razvoda braka. Tokom postupka razvoda braka tužbom, advokat za razvod braka će posebno vršiti pravne radnje koje se odnose na sledeća pitanja:
– vršenje roditeljskog prava (u cilju donošenja odluke u najboljem interesu deteta, sud mora da pribavi izveštaj centra za socijalni rad, u slučaju pogrešne procene centra advokat može predložiti veštačenje od strane veštaka odgovarajuće struke),
– dečije izdržavanje (kada je reč o dečjim potrebama sud će ih ceniti u zavisnosti od uzrasta deteta, pritom vodeći računa o minimalnoj sumi izdržavanja, pri čemu je važno napomenuti da je roditelj koji vrši roditeljsko pravo dužan da doprinosi dečjem izdržavanju i to maloletnog deteta, kao i punoletnog deteta koje se nalazi na redovnom školovanju, a najkasnije do 26. godine života),
– način viđanja maloletnog deteta sa roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo (sud konsultuje mišljenje centra za socijalni rad, a model viđanja će se odrediti u zavisnosti od uzrasta i obaveza deteta, ali i prostorne udaljenosti deteta i roditelja),
– deoba zajedničke imovine supružnika (advokat za razvod braka dostavlja dokumentaciju, koja se pribavlja kao dokaz o sticanju zajedničke imovine supružniku ili uvećanje imovine od strane jednog supružnika, kao i dokumentaciju koja dokazuje posebnu bračnu imovinu supružniku, što je deo poslova koje opunomoćeni advokat za razvod braka dostavlja u parničnom postupku u cilju pravednog utvrđivanja i deobe bračne tekovine).

Prilikom pokretanja razvoda braka po tužbi, po osnovu punomoći advokata za razvod braka od strane supružnika, sud pokreće postupak posredovanja u bračnom sporu. Postupak posredovanja je podeljen na postupak za pokušaj mirenja i postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora tj. nagodbu. Posredovanje nije moguće ukoliko jedan od supružnika ne pristane na to (posredovanje je dobrovoljno), ako je jedan od supružnika nesposoban za rasuđivanje, ako je boravište jednog od supružnika nepoznato, ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu. Cilj mirenja je da se poremećeni odnosi supružnika razreši bez konflikta i bez razvoda braka. Ako se supružnici pomire, smatraće se da je tužba za razvod braka povučena.