Skip to main content
Vesti
02 decembra, 2020

Šta je zaostavština

U skladu sa Zakonom o nasleđivanju, zaostavština predstavlja sva nasleđivanju podobna prava, koja su ostaviocu…
Vesti
17 avgusta, 2020

Nasledno pravo

Zakonom o vanparničnom postupku se reguliše ostavinski postupak, kao i svi postupci za uređenje imovinskih…