Skip to main content
Vesti
17. avgust 2020.

Ostavinski postupak i testament

Ostavinski postupak je vanparnični postupak. Svi elementi ostavinskog postupka su definisani Zakonom o vanparničnom postupku.…