Skip to main content
Vesti
20 novembra, 2020

Državina

Državina je faktička vlast na stvari i predstavlja pravno relevantni odnos ili pravno stanje za…
Vesti
18 novembra, 2020

Pravo svojine

Pravo svojine je stvarno pravo (lat. dominium, proprietas) i određuje se kao najviša pravna i…
Vesti
09 novembra, 2020

Stvarne službenosti

Stvarne službenosti su, po najužoj definiciji, prava na tuđim stvarima i spadaju u najstarija stvarna…