Skip to main content
Vesti
20. novembar 2020.

Državina

Državina je faktička vlast na stvari i predstavlja pravno relevantni odnos ili pravno stanje za…
Vesti
18. novembar 2020.

Pravo svojine

Pravo svojine je stvarno pravo (lat. dominium, proprietas) i određuje se kao najviša pravna i…
Vesti
9. novembar 2020.

Stvarne službenosti

Stvarne službenosti su, po najužoj definiciji, prava na tuđim stvarima i spadaju u najstarija stvarna…