Skip to main content
Vesti
27. novembra 2020.

Advokat za nekretnine

Zakonom o prometu nepokretnosti (Zakon o prometu nekretnina) je regulisan promet nepokretnosti i definisan kao…
Vesti
25. novembra 2020.

Zaštita privatne svojine

Pravo privatne svojine titularu svojine omogućava najpotpunije raspolaganje nekom stvari. Karakteristike prava privatne svojine su:…